Dušeno nihanje
 

Dušeno nihanje vaja 4


Nitno nihalo niha z amplitudo 12 cm in nihajnim časom 0,5 s. Nihanje je dušeno. Faktor dušenja je . Kako se mu z nihanjem spreminja celotna energija? Nariši graf za prvih šest nihajev N.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana