Dušeno nihanje
 

Dušeno nihanje vaja 6


Z detektorjem smo merili amplitudo nitnega nihala v odvisnosti od časa. Dobljeni podatki so prikazani v spodnji tabeli. Iz teh podatkov nariši graf v odvisnosti od časa . Iz grafa odčitaj, za kakšno vrsto nihanja gre! Kolikšna sta krožna frekvenca nihanja in kakšen je koeficient dušenja? Izračunaj dolžino nihala. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik