Dušeno nihanje
 

Dušeno nihanje vaja 5


Vrvica nitnega nihala je dolga 1,5 m. Na začetku izmaknemo utež za 10 cm z ravnovesne lege. Po šestih nihajih je amplituda enaka 5 cm. Kakšna je zveza med amplitudo in časom pri dušenem nihanju? Izračunaj koeficient dušenja! Kolikšna bo amplituda nihanja po 1 min? Izračunaj delež med energijo nihanja po 2 nihajih in začetno energijo!


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik