Dušeno nihanje
 

Dušeno nihanje vaja 7


Matematično nihalo z maso niha s frekvenco . Nihanje je dušeno s koeficientom , začetna amplituda nihanja pa je .


  • Samo z navedenimi podatki izrazi zvezo med energijo nihanja in časom!

  • Kaj se zgodi z energijo nihanja, če frekvenco dvakrat povečamo?

  • Na kakšen način in za koliko procentov se spremeni energija, če frekvenco petkrat povečamo, amplitudo trikrat pomanjšamo, maso nihala pa štirikrat pomanjšamo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik