Vaje z več reakcijami
 

Vaje z več reakcijami vaja 13


Dopolni reakcijsko shemo. Zapiši tudi imena vseh produktov. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe