Vaje z več reakcijami
 

Vaje z več reakcijami vaja 14


Dopolni reakcijsko shemo z organskimi produkti. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe