matematika fb
 

Numerične metode za iskanje ničel polinomaAna ČEVDEK, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije matematike v naslednjih krajih: Nova Gorica.

Skype Učitelj/ica omogoča inštrukcije tudi prek Skypa.


V primeru, ko s preprostimi metodami za iskanje ničel (Hornerjev algoritem, razcepljanje polinomov...) ne dobimo ničel danega polinoma, poiščemo približke ničel s pomočjo numeričnih metod. S pomočjo numeričnih metod za iskanje ničel polinoma dobimo vedno le numerični približek za dani problem (ki pa je lahko poljubne natančnosti).


Najpogostejše metode za iskanje ničel polinov so:


  • pri iskanju ničel z metodo bisekcije se osredotočamo na intervale, na katerih je iskana ničla. Intevali se manjšajo in konvergirajo proti dejanski ničli.


  • pri tangentni metodi postavimo serijo tangent na dani polinom, pri tem ničle teh tangent kovergirajo prosti dejanski ničli podanega polinoma.


  • pri sekantni metodi postavljamo serijo sekant na dani polinom, pri tem ničle teh sekant konvergirajo proti iskani ničli.
glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK