Oblikovanje podatkov v preglednicah fb
 

Oblikovanje podatkov v preglednicah
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Podatke v preglednicah lahko poljubno oblikujemo:

 • spremenimo vrsto, barvo in velikost pisave,

 • poravnamo levo, sredinsko ali desno,

 • obrobimo in osenčimo,

 • določimo obliko izpisa številskega, časovnega ali datumskega podatka in drugo.


Podatke v preglednici oblikujemo zaradi večje nazornosti in prijetnejšega videza, seveda pa ne gre barvati kar podolgem in počez. Oblikovanje vpliva le na zaslonski izgled podatkov in ne posega v vsebino podatka.


Oblikovanje podatkovUkaze za oblikovanje izpisa podatkov najdemo, ko po desnem kliku izberemo ukaz Oblikuj celice:
Pokaže se naslednje programsko okno:
Prikazane možnosti oblikovanja podatkov si bomo podrobneje ogledali v nadaljevanju gradiva v istem zaporedju (oblikovanje števil, poravnava podatkov, oblikovanje pisave in tako naprej).


Izpis številskih podatkovŠtevilski podatki so števila, časovni in datumski podatki. Števila na hitro oblikujemo z ukazi v programskem oknu (programsko okno je navadno del menija nad tabelo):
Obširneje o oblikovanju in prilagoditvah izpisa številskih podatkov pa v gradivu Oblikovanje številskih podatkov v preglednicah.


Poravnava podatkovPrivzeta poravnava podatkov - to je poravnava takoj po vnosu podatkov v celico - je:

 • številski podatki so samodejno desno poravnani, besedila pa so levo poravnana,

 • vsi podatki so v navpični smeri poravnani na dno celice.


Podatke v celici pa lahko poravnamo tudi:

 • v vodoravni smeri v levo, sredinsko ali desno,

 • v navpični smeri na vrh, na sredino ali na dno celice,

 • izpis besedila usmerimo tako, da se prikaže vodoravno, od zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor.
Z naslednjo možnostjo "Nadzor besedila" lahko:

 • celice spajamo, kar pomeni združevanje dveh ali več celic v eno samo. Največkrat se uporablja za urejanje naslova ali glave preglednice. Ta funcikcija je aktivna le, če označimo več celic.

 • prelomimo oz. prelivamo besedilo, kar pomeni, da lahko izpis besedila prilagajamo velikosti celice. Če je celica ozka, se izpiše besedilo v več vrsticah iste celice:
V programskem oknu navadno najdemo te ukaze v meniju na vrhu tabele:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Izbira pisaveVtipkanim podatkom v celici dodamo različne sloge izpisa, tako ustvarimo želeni videz. Pogosto izbiramo:

 • vrsto pisave (pazimo, da vsebuje vse črke slovenske abecede),

 • slog pisave (navadno, ležeče, krepko),

 • barvo pisave (uporabimo največ dve barvi),

 • velikosti črk pisave (naslov preglednice poudarimo z večjo pisavo),

 • podčrtavanje (enojno, dvojno),

 • posebne učinke (prečrtano, nadpisano ali podpisano).
Obroba celiceCelico ali področje obrobimo s črtami, ki jim določimo:

 • slog črte (enojna, dvojna, pikčasta črta),

 • barvo črte (izberemo v skladu z besedilom) in

 • položaj črte (oris, levo, desno, na vrh, na dno, po diagonali).


Izgled obrob uredimo že v predogledu.
Polnilo celiceVzorci senčenja podatkov so pestri, dopuščajo nam vso umetniško svobodo:

 • za osnovo lahko postavimo poljubno barvo iz razpoložljive palete barv,

 • nanjo dodamo vzorec senčenja (črtast, pikčast vzorec poljubne barve).
Polnilo lahko sestavimo iz več barv in osenčimo v različnih smereh. Pazimo, da s premočnim polnilom ne izgubimo sporočilnosti podatkov.
Tudi možnosti oblikovanja pisave, obrob in polnila najdemo navadno v programskem oknu na vrhu tabele:
Preslikovalnik oblikePotem, ko smo izbrano celico že lepo oblikovali, moramo oblikovati še preostale celice preglednice. Ali moramo ponoviti cel postopek oblikovanja? Ne, izbrano obliko enostavno preslikamo s čopičem. Preslikovalnik oblike si zapomni samo oblikovanje danih podatkov, vsebine pa ne.


Oblikovanje prenesemo tako:

 • označimo celico ali področje z želeno obliko podatkov,

 • kliknemo na gumb Preslikovlanik oblik (na spodnji sliki obkrožen z rdečo barvo),

 • in obliko vrnemo na poljubno celico ali področje celic.
Če kliknemo na preslikovalnik samo enkrat, lahko obliko samo enkrat vrnemo. Če pa uporabimo dvojni klik na gumbu, lahko izbrano obliko preslikamo večkrat, na več celic.


Pogojno oblikovanjePogojno oblikovanje podatkov pomeni, da želimo na izbranem področju celic oblikovati samo določene podatke, tiste, ki ustrezajo nekemu pogoju.
Označimo torej področje, izberemo ukaz ter določimo pravila oblikovanja:
Oblikovanje podatkov se uporablja toliko časa, dokler podatek v celici ustreza pogoju. Da odstranimo pogojno oblikovanje celic, izberemo ukaz Počisti pravila:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Samooblikovanje tabeleSamooblikovanje pomeni uporabo že pripravljenih oblik tabele:
Z izbrano obliko ustvarimo tabelo, v kateri je že določena oblika pisave, obrobe in polnila celic, oblika izpisa številčnih podatkov, poravnava:
Pripravljene oblike so zelo uporabne v primerih, ko želimo imeti več preglednic popolnoma enako oblikovanih. Na razpolago pa imamo tudi možnosti filtriranja, razvrščanja in nadaljnje analize podatkov v tabeli.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj