Matura 2010, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2010, spomladanski rok, višji nivo vaja 2


V ravnini so dane točke A (2,1), B (-1,4) in C (-2,-3).

  • Dokažite, da je trikotnik ABC pravokoten. Izračunajte ploščino trikotniku očrtanega kroga. Rezultat naj bo točen.

  • Izračunajte koordinati točke A', ki je pravootna projekcija točke A na daljico BC.

  • Točka M leži na daljici AC. Zapišite koordinati točke M tako, da bo ploščina trikotnika ABM enaka 11.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh