Odvod logaritemske in eksponentne funkcije
 

Odvod logaritemske in eksponentne funkcije vaja 16


Pod kolikšnim kotom seka graf funkcije abscisno os?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej