Odvod logaritemske in eksponentne funkcije
 

Odvod logaritemske in eksponentne funkcije vaja 15


Za funkcijo zapišite ničle, presečišče z ordinatno osjo, pole, asimptote in ekstreme.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej