Oksidacija in redukcija organskih spojin
 

Oksidacija in redukcija organskih spojin vaja 12


Dopolni reakcijsko shemo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe