Oksidacija in redukcija organskih spojin
 

Oksidacija in redukcija organskih spojin vaja 13


Dopolni reakcijsko shemo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe