Vaje z več reakcijami
 

Vaje z več reakcijami vaja 15


Zapiši formule in imena organskih produktov, označenih s črkami od A do P. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe