Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 6


Dan je vektor dolžine 4cm. Narišite vektor , če je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh