Vektorji
 

Vektorji vaja 99


Izračunajte vrednost izraza za in


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh