Vektorji
 

Vektorji vaja 100


Točka D deli stranico AC trikotnika ABC v razmerju . Razpolovišče daljice DB označite z E. Z vektorjema in izrazite vektorje:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh