Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 19


Dan je paralelogram ABCD, s podatki: in .


  • Narišite paralelogram.

  • Narišite vektor: 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh