Vektorji
 

Vektorji vaja 101


Naj bo točka E razpolovišče daljice BC, točka F pa razpolovišče daljice CD tetraedra ABCD. Z vektorji in izrazite vektor


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh