Vektorji
 

Vektorji vaja 105


Točka I naj bo razpolovišče stranice FG, točka J razpolovišče stranice DH in točka K središče pravokotnika CDGH v kvadru ABCDEFGH (točka E leži nad točko A). Z vektorji in zapišite vektor . 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh