Vektorji
 

Vektorji vaja 106


Izračunajte vrednosti skalarjev k, l in m, če vektorji in niso komplanarni: 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh