Koliko meri dolžina tetive, ki jo parabola odreže od premice ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar