Dana je parabola
Izračunajte koordinati temena in koordinate presečišč s koordinatnima osema. Parabolo narišite.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh