Parabola
 

Parabola vaja 1


Zapišite enačbo parabole s parametrom p = 7.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar