Zapišite enačbo parabole z goriščem F(6,0).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar