Stožnice
 

Stožnice vaja 5


Podana je parabola . Določite parameter p, gorišče in teme parabole .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar