Naj točka leži na paraboli v središčni legi. Poiščite to parabolo ter izračunajte razdaljo med točko P in goriščem. Parabolo tudi narišite.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar