Parabola
 

Parabola vaja 24


Naj bodo
točke v koordinatnem sistemu.


  • Zapišite enačbo krožnice, ki poteka skozi točke A, B, C.


  • Točki A in B sta gorišči elipse, ki poteka skozi točko C. Zapišite njeno enačbo in temena.


  • Zapišite enačbo parabole, ki ima teme v točki A in gorišče v točki B. Naj bosta in presečišči te parabole s premico z enačbo:
    Določite število a tako, da bo ploščina trikotnika maksimalna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.