Matura 2010, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2010, jesenski rok, višji nivo vaja 3


Parabola ima teme T(1,2) in premico vodnico z enačbo x = -2.


  • Zapišite enačbo dane parabole in poiščite njeno presečišče z abscisno osjo.


  • Zapišite enačbo tiste krožnice s središčem v temenu dane parabole, ki od premice vodnice dane parabole odreže tetivo dolžine 8.


  • Pokažite, da eno od gorišč hiperbole z enačbo leži na premici vodnici dane parabole.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh