Zapiši enačbo parabole na kateri leži točka A(4,7).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar