Zapiši enačbo parabole, katere premica vodnica je x = -3.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar