Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Obstajata dva glagolska načina:


 • Tvornik (Aktiv)


  V tvorniku je poleg dejanja samega pomemben tudi vršilec dejanja.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Trpnik (Passiv)


  Pri trpniku je bolj pomembno dejanje oz. dogajanje (trpnik dogajanja - Vorgangspassiv), ne pa toliko vršilec dejanja. Tega navedemo le, če ga želimo posebej izpostaviti.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si, kako trpni način tvorimo v različnih časih.


Passiv Präsens - Trpnik sedanjikaTrpnik sedanjika tvorimo tako, da:

 • pomožni glagol "werden" spregamo v sedanjiku in stoji na 1. ali 2. mestu v stavku,

 • pretekli deležnik pa postavimo na konec stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Navedimo nekaj primerov trpnika v sedanjiku. Spodnja pravila pa veljajo tudi za vse ostale glagolske čase.


 • Važno je dejanje samo, ne pa povzročitelj.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Položaj pomožnika "werden" v trpniku:

  • 2. mesto v povednem stavku

  • 1. mesto v vprašalnem stavku brez vprašalnice oz. 2. mesto takoj za vprašalnico


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Če želimo navesti povzročitelja, uporabimo:

  • von (3. sklon za neposrednega povzročitelja) +

  • durch (4. sklon za posrednega povzročitelja).


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Če ni nobenega stavčnega člena, ki bi ga lahko postavili na 1. mesto, postavimo zaimek "es" na 1. mesto v trpnem stavku.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Predmet v 4. sklonu (samo na vprašanje: koga ali kaj) pri tvorniku se spremeni v 1. sklon pri trpniku.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Če v trpnem stavku nimamo nobenega osebka, na katerega bi se nanašal pomožni glagol "werden", potem vedno uporabimo "wird".


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Passiv Präsens mit Modalverb - Trpnik sedanjika z modalnim glagolomTrpnik sedanjika tvorimo tako, da:

 • modalni glagol spregamo v sedanjiku in stoji na 1. ali 2. mestu v stavku,

 • pretekli deležnik pa postavimo na predzadnje mesto,

 • nedoločnik "werden" pa na konec stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Passiv Präteritum - Trpnik enostavnega preteklikaTrpnik enostavnega preteklika tvorimo tako, da:

 • pomožni glagol "werden" spregamo v enostavnem pretekliku in stoji na 1. ali 2. mestu v stavku,

 • pretekli deležnik pa postavimo na konec stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si še nekaj primerov trpnika v enostavnem pretekliku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Passiv Präteritum mit Modalverb - Trpnik enostavnega preteklika z modalnim glagolomTrpnik enostavnega preteklika z modalnim glagolom tvorimo tako, da:

 • modalni glagol spregamo v enostavnem pretekliku in stoji na 1. ali 2. mestu v stavku,

 • pretekli deležnik pa postavimo na predzadnje mesto,

 • nedoločnik "werden" pa na konec stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si še nekaj primerov trpnika z modalnim glagolom v enostavnem pretekliku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Passiv Perfekt - Trpnik sestavljenega preteklikaTrpnik sestavljenega preteklika tvorimo tako, da:

 • pomožni glagol "sein" spregamo v sedanjiku in stoji na 1. ali 2. mestu v stavku,

 • pretekli deležnik postavimo na predzadnje mesto,

 • glagolsko obliko "worden" pa na konec stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si še nekaj primerov trpnika v sestavljenem pretekliku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Passiv Perfekt mit Modalverb - Trpnik sestavljenega preteklika z modalnim glagolomTrpnik enostavnega preteklika z modalnim glagolom tvorimo tako, da:

 • glagol "haben" spregamo v sedanjiku in stoji na 1. ali 2. mestu v stavku,

 • pretekli deležnik postavimo na predpredprezadnje mesto,

 • sledi nedoločnik "werden",

 • na koncu stavka pa je modalni glagol v nedoločniku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si še nekaj primerov trpnika z modalnim glagolom v sestavljenem pretekliku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Passiv Futur - Trpnik prihodnjikaTrpnik prihodnjika tvorimo tako, da:

 • pomožni glagol prihodnjika "werden" spregamo v sedanjiku in stoji na 1. ali 2. mestu v stavku,

 • pretekli deležnik postavimo na predzadnje mesto,

 • nedoločnik trpnika "werden" pa na konec stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si še nekaj primerov trpnika v prihodnjiku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Passiv Futur mit Modalverb - Trpnik prihodnjika z modalnim glagolomTrpnik prihodnjika z modalnim glagolom tvorimo tako, da:

 • glagol "werden" spregamo v sedanjiku in stoji na 1. ali 2. mestu v stavku,

 • pretekli deležnik postavimo na predpredprezadnje mesto,

 • sledi nedoločnik "werden",

 • na koncu stavka pa modalni glagol v nedoločniku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si še nekaj primerov trpnika z modalnim glagolom v prihodnjiku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Passiv Plusquamperfekt - Trpnik predpreteklikaTrpnik predpreteklika tvorimo tako, da:

 • pomožni glagol "sein" spregamo v enostavnem pretekliku in stoji na 1. ali 2. mestu v stavku,

 • pretekli deležnik postavimo na predzadnje mesto,

 • glagolsko obliko "worden" pa na konec stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si še nekaj primerov trpnika v sestavljenem pretekliku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Passiv Plusquamperfekt mit Modalverb - Trpnik predpreteklika z modalnim glagolomTrpnik predpreteklika z modalnim glagolom tvorimo tako, da:

 • glagol "haben" spregamo v enostavnem pretekliku in stoji na 1. ali 2. mestu v stavku,

 • pretekli deležnik postavimo na predpredprezadnje mesto,

 • sledi nedoločnik "werden",

 • na koncu stavka pa modalni glagol v nedoločniku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si še nekaj primerov trpnika z modalnim glagolom v predpretekliku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Passiv im Nebensatz - Trpnik v odvisnikuTrpnik v odvisniku tvorimo tako, da le spregan pomožni glagol ki sicer v enostavčni povedi stoji na 1. oz. 2. mestu v stavku (glej pravila zgoraj za trpnik posameznih glagolskih časov), postavimo na konec odvisnega stavka. Pri vseh ostalih stavčnih členih ne spreminjamo vrstnega reda. Kaj več o veznikih v odvisnikih pa v poglavju Podredni vezniki - Unterordnende Konjunktionen.


Oglejmo si primere trpnika v enostavčni povedi, nato pa v odvisnem stavku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Izjema so tisti primeri, kjer pri tvorbi trpnika poleg pomožnega uporabimo še tri glagole na koncu stavka. To so trpnik z modalnim glagolom: sestavljenega preteklika, prihodnjika in predpreteklika.


Za te primere velja, da se vrstni red glagolov ne spremeni - a le z eno spremembo: pomožni glagol postavimo tik pred vse ostale glagole na konec stavka. Torej: vsi štirje glagoli stojijo skupaj na zadnjih štirih mestih na koncu odvisnika.Oglejmo si še te primere najprej v enostavčni povedi, nato pa v odvisnem stavku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Zustandspassiv - trpnik stanjaTrpnik stanja izraža že končen rezultat nekega dogodka. Tvorimo ga tako, da:

 • pomožnik "sein" postavimo v tisti čas, v katerem je to stanje izraženo,

 • na koncu stavka pa glagol postavimo v pretekli deležnik.


Oglejmo si primerjavo med:

 • trpnikom dogajanja (Vorgangspassiv) in

 • trpnikom stanja (Zustandspassiv)

za posamezne glagolske čase:


 • Präsens - sedanjik


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Präteritum - enostavni preteklik


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Perfekt - sestavljeni preteklik


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Futur - prihodnjik


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Plusquamperfekt - predpreteklik


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Jelka Oder