Passive Voice fb
 

Passive Voice
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Passive voice (po slovensko trpnik) je eden izmed dveh glagolskih načinov v angleščini. Za stavke v trpnem načinu je značilno, da osebek ni povzročitelj dejanja.


Povzročitelja dejanja v passive voicu pogosto sploh ne omenimo, ker:

 • ni znan ali pa

 • ni pomemben.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V trpnem načinu osebek pogosto stoji na začetku stavka, kot vidimo tudi v zgornjem primeru.


RabaPassive voice v angleškem jeziku uporabljamo v različnih situacijah:


 • ko ne vemo, kdo je vršilec dejanja


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • ko vršilec dejanja ni pomemben oziroma se želimo osredotočiti na dejanje samo


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • ko želimo vršilca dejanja iz kakršnega koli razloga zamolčati


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Passive voice je v angleščini bolj pogost kot v slovenščini. Angleška slovnica namreč omogoča bolj elegantno tvorjenje tega glagolskega načina kot slovenska.Poimenovanje povzročitelja v passive voiceV kolikor želimo vršilca ali nosilca dejanja vseeno omeniti, to storimo s frazo "by + vršilec dejanja", ki nastopa za samim dejanjem.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tvorjenje stavkaPassive voice lahko tvorimo v skoraj katerem koli angleškem času. Pri tvorbi passive voica uporabimo:

 • pomožni glagol "biti" (to be) v ustrezni časovni obliki,

 • za njim pa dodamo želeni glagol v preteklem deležniku (past participle).


Struktura stavka za trdilno, nikalno in vprašalno obliko:
Past participle je tista oblika glagola, ki jo uporabljamo pri tvorjenju Present Perfect Simple Tense. Spomnimo se, da glagol v past participle dobi končnico -ed, če je pravilen, oziroma se ga postavi v nepravilno obliko.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Spoznajmo še tvorjenje passive voica v posameznih pogostejših angleških časih.


Tvorjenje s Present SimplePoglejmo, kako tvorimo passive voice v sedanjiku (Present Simple Tense) in v vseh treh oblikah:

 • trdilni,

 • nikalni,

 • vprašalni.


Trdilna oblika


V Present Simple Tense tvorimo Passive voice po naslednji formuli:


Osebek + "to be" v sedanjiku + pretekli deležnik + preostanek stavka (predmet / prislov / vršilec)Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika


Pri nikalni obliki glagol to be zanikamo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika


Pri vprašalni obliki se glagol to be premakne na začetek stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri nekaterih vprašalnicah (why, when, how many itd.) glagol to be nastopi za vprašalnico. Podobno velja tudi pri drugih časih (npr. Past Simple Tense).Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tvorjenje s Past SimplePoglejmo si, kako tvorimo passive voice v pretekliku (Past Simple Tense) v vseh treh oblikah.


Trdilna oblika


Passive voice s Past Simple Tense tvorimo po naslednji formuli:


Osebek + "to be" v pretekliku + pretekli deležnik + preostanek stavka (predmet / prislov / vršilec)Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika


Pri nikalni obliki glagol to be zanikamo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika


Pri vprašalni obliki se glagol to be premakne na začetek stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tvorjenje s Present PerfectPoglejmo si, kako tvorimo passive voice v Present Perfect Simple Tense v vseh treh oblikah.


Trdilna oblika


Passive voice s Present Perfect Simple Tense tvorimo po naslednji formuli:


Osebek + "have / has been" + pretekli deležnik + preostanek stavka (predmet / prislov / vršilec)Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika


Pri nikalni obliki pomožni glagol have / has zanikamo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika


Pri vprašalni obliki se pomožni glagol have / has premakne na začetek stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tvorjenje z Will FuturePoglejmo si, kako tvorimo passive voice v prihodnjiku z uporabo Will Future v vseh treh oblikah.


Trdilna oblika


Passive voice z Will Future tvorimo po naslednji formuli:


Osebek + "will be" + pretekli deležnik + preostanek stavka (predmet / prislov / vršilec)Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika


Pri nikalni obliki pomožni glagol will zanikamo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika


Pri vprašalni obliki se pomožni glagol will premakne na začetek stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Manj pogosti primeri uporabePoglejmo si še nekaj načinov tvorbe passive voica, ki se ne pojavljajo tako pogosto. Tudi v teh primerih se osredotočamo na predmet ali osebo, nad katero je bilo dejanje storjeno, ne pa na vršilca dejanja.


Še vedno velja pravilo, da pri tvorjenju uporabimo glagol "biti" v ustrezni obliki in za njim dodamo obliko glagola past participle. V nekaterih primerih lahko pred glagolom "biti" uporabimo tudi modalni glagol (should, would itd.).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Lea Opačič