Kombinatorika
 

Kombinatorika vaja 67


Sestavljamo besede dolžine 6 iz črk M, N, O in P. Koliko besed lahko sestavimo, če nastopa P vsaj 5-krat?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak