Kombinatorika
 

Kombinatorika vaja 45


Sestavljamo anagrame iz besede ANTANTA.


  • Koliko anagramov ima ta beseda?


  • Koliko anagramov se začne in konča s samoglasnikom?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak