Piramide
 

Piramide vaja 13


Piramida ima za osnovno ploskev kvadrat s stranico 25 cm, njen stranski rob pa meri 20 cm. Izračunajte površino, višino ter kot med osnovno in stransko ploskvijo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar