Piramide
 

Piramide vaja 14


Izračunajte površino in prostornino štiristrane piramide s stranskim robom s = 40,2 cm. Osnovna ploskev pa je pravokotnik s stranicama a = 43 cm in b = 20 cm.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar