Piramide
 

Piramide vaja 2


Izračunajte površino poliedra na sliki.


Slika


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar