Piramide
 

Piramide vaja 1


Višina enakorobe tristrane piramide ima enako dolžino kot višina osnovne ploskve te piramide. Izračunajte prostornino piramide, če je njena površina .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar