Poklicna matura 2006, spomladanski rok
 

Poklicna matura 2006, spomladanski rok vaja 11


Osnovna ploskev pokončne piramide ABCDV je pravokotnik s stranicama |AB| = a = 60 cm in |BC| = b = 80 cm. Stranski rob piramide meri 1,3 m.

  • Narišite skico piramide in skicirajte njeno mrežo.

  • Izračunajte prostornino piramide.

  • Izračunajte ploščino stranske ploskve BCV.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.