Piramide
 

Piramide vaja 16


Izračunajte prostornino in površino štiristrane piramide, ki ima za osnovno ploskev kvadrat s stranico 8 cm. Stranska ploskev pa z osnovno ploskvijo oklepa kot .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar