Piramide
 

Piramide vaja 15


Rob pravilne štiristrane piramide meri 30 dm, njena višina pa 20 dm. Izračunajte ploščino plašča ter prostornino piramide.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar