Pitagorov, Evklidov in višinski izrek
 

Pitagorov, Evklidov in višinski izrek vaja 2


Izračunaj dolžini diagonal in dolžine stranic deltoida na sliki: 

glavni avtor in urednik gradiva: Marija Janeva