Pitagorov, Evklidov in višinski izrek
 

Pitagorov, Evklidov in višinski izrek vaja 3


V trikotniku ABC velja a : b = 1 : 2 ter b : c = 3 : 5, stranica a pa je 7 cm krajša od stranice c.


Izračunaj obseg trikotnika!


 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.