Pitagorov, Evklidov in višinski izrek
 

Pitagorov, Evklidov in višinski izrek vaja 5


Podan imamo enakokraki trapez z osnovnicama in in krakoma . Izračunaj višino danega trapeza.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Marija Janeva