Pitagorov, Evklidov in višinski izrek
 

Pitagorov, Evklidov in višinski izrek vaja 4


Kvadratu s stranico cm odrežemo enakokraki pravokotni trikotnik s krakoma cm (glejte sliko). Izračunajte obseg tako nastalega petkotnika. 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej