Geometrija
 

Geometrija vaja 24


Dopolni manjkajoče razdalje na trikotniku ABC, za katerega velja:
  • DE je srednjica trikotnika ABC 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.