Podobnost
 

Podobnost vaja 1


Dan je enakokrak trapez ABCD z osnovnicama in , kraka merita 5. Nosilki krakov se sekata v točki E, nastane enakokrak trikotnik ABE. Izračunajte dolžino daljice BE. Skica je obvezna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.