Pitagorov, Evklidov in višinski izrek
 

Pitagorov, Evklidov in višinski izrek vaja 20


Izračunaj oddaljenost premice od koordinatnega izhodišča. Oddaljenost izračunaj z uporabo višinskega izreka v trikotniku, ki ga premica tvori s koordinatnima osema.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Viktorija Ternar Horvat