Pitagorov, Evklidov in višinski izrek
 

Pitagorov, Evklidov in višinski izrek vaja 19


A je slika točke T pri preslikavi čez premico p. Točka B pa je slika točke T pri preslikavi čez premico q. Za spodnjo sliko velja tudi:


Izračunaj razdaljo točke T od premice q! 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.